Producenci
 

Aboca - natura leczy

 

 

azienda

                   Działalnością Aboca kieruje wizja świata oparta na świadomości ścisłego związku między zdrowiem ludzkim i zdrowym środowiskiem – chodzi o to, by dbać o zdrowie obecnie, bez tworzenia zagrożeń dla zdrowia w przyszłości. Ścisłe relacje między człowiekiem a roślinami istniały od zawsze. Ludzie i rośliny rozwijali się wspólnie, tworząc złożone systemy powiązań, na które wpływ wywierały te same warunki. Dlatego właśnie rośliny lecznicze są dzisiaj idealnym rozwiązaniem dla potrzeb związanych ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem człowieka.

Przyroda i zdrowie są podstawą postępu w nieprzerwanym procesie rozwoju przedsiębiorstwa – Aboca stała się dzięki temu prekursorem, liderem we Włoszech i ważnym punktem odniesienia na arenie międzynarodowej w zakresie preparatów na bazie roślin leczniczych, których celem jest poprawa zdrowia i dobrego samopoczucia człowieka.

Dziś, podobnie jak 30 lat temu, najważniejsze w firmie są badania i innowacje, dzięki którym możliwe jest tworzenie produktów wykorzystujących właściwości złożonych struktur naturalnych, mających pomagać w kwestiach zdrowotnych, zarówno w zakresie homeostazy, jak i różnego rodzaju schorzeń. Działalność ta odbywa się z pełnym poszanowaniem człowieka i środowiska naturalnego, przy jednoczesnym budowaniu świadomości obecnych i przyszłych zalet takiej strategii.

 

Uprawa biologiczna

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i niezliczonym innowacyjnym produktom, Aboca stała się jedną z najważniejszych w Europie firm w tym sektorze w zakresie wiedzy o uprawie roślin leczniczych z wykorzystaniem technik rolnictwa ekologicznego.

Proces produkcji rolnej, który zaczyna się od nasion i kończy się zbiorem i suszeniem roślin zapewnia starannie wyselekcjonowany surowiec najwyższej jakości, którą gwarantuje jednorodność i standaryzacja upraw oraz niestosowanie pestycydów i ochrona roślin przed innymi szkodliwymi środkami.

Na obszarze 1000 hektarów, znajdujących się na równinach i wzgórzach Toskanii, Umbrii i Emilii Romanii, Aboca uprawia około 70 gatunków roślin leczniczych. Dostawcy roślin, których nie można uprawiać w tym regionie, podlegają ścisłej kontroli, monitoringowi i certyfikacji.